Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Blaauw
in Alle Kleuren afsluit. Ze zijn gemaakt om de workshop zo goed mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee moet houden.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Hieronder beschrijf ik de voornaamste punten uit de voorwaarden. De volledige voorwaarden kun je hier downloaden.

Inschrijven

Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Blaauw in Alle Kleuren behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Als de gewijzigde locatie meer dan 10 km van de afgesproken locatie is, geeft je dat het recht je inschrijving te annuleren.

Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Betaling

Na de reservering van een workshop ontvang je een bevestiging of factuur. De prijs van de workshop is vooraf bekend of overeengekomen. De deelnemer dient het hele bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Marian Blaauw.

Heb je gereserveerd voor een aantal personen en kom je op de dag zelf met minder personen, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit i.v.m. de inkoop van materiaal en reserveringskosten.

Annuleren en geld terug

Afmelden dient via e-mail of telefonisch te gebeuren.

Afmelding voor een workshop en geld terug:

  • Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

Bij zwaarwegende redenen, kunnen we in overleg kijken over verplaatsen naar een andere datum mogelijk is.

Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Blaauw in Alle Kleuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, ontstaan tijdens de workshop of cursus.

Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Blaauw in Alle Kleuren is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met gevaarlijke materialen zoals glas. Draag daarom dichte schoenen en draag een (veiligheids)bril. Blaauw in Alle Kleuren verstrekt brillen tijdens de workshops.

Werken met glas kan leiden tot kleine verwondingen. Wees altijd voorzichtig, draag een bril en volg de aanwijzingen van de docent op. Bij het werken met glaspoeder, verstrekt Blaauw in Alle Kleuren een masker. Was tussendoor regelmatig je handen. Blaauw in Alle Kleuren is niet aansprakelijk voor verwondingen die ontstaan door het hanteren van glas.

Glas is een kwetsbaar materiaal. Tijdens het bewerken met de hand of in de oven kan spanning in het glas ontstaan wat kan leiden tot scheurtjes of barsten. Blaauw in Alle Kleuren is niet aansprakelijk voor het breken van de werkstukken. Gebeurt er tijdens de workshop iets met het werkstuk, zal Blaauw in Alle Kleuren in overleg met de klant zoeken naar een oplossing. Schade na het meenemen van het werkstuk is voor rekening en risico van de klant.